Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5736
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 - Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z... usługi
62 - Świadczenie usług odbioru odpadów (ul.Kościuszki, Piwniczna) dostawy
63 - Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
64 - Usługa dostępu do systemu informacji Prawnej LEX usługi
65 - Niewyłączne i niezbywalne licencje (każda licencja na jeden... usługi
66 - Dostarczanie wody do nieruchomości położonej w Myślenice... usługi
67 --- Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów... usługi
68 / Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
69 1 1 dostawy
70 1/2010 Na wynajem nieruchomości użytkowej: „Stacja paliw” przy ul... usługi
71 2/2010 Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich na... usługi
72 271-2-1/13 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - SOLARKA... dostawy
73 271-2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
74 271-2-30/15 Wykonanie kart obiektów mostowych dla 8 obiektów inżynierskich na... usługi
75 3/2011 Na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,1 m2 w budynku... usługi
Strona 5 z 383