Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, projektów budowlanych i wykonawczych wraz z decyzjami i zgłoszeniami umożliwiającymi zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogi przed następstwami ruchów masowych w odc. 010 km 0 990 - 1 174 drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Gorlice ul. Dukielska
Numer postępowania / zamówienia:
ZP2VIII/09
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: