Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
01.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinka DW NR 965 w m. Nowy Wiśnicz
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 10 IX/09
Wadium:
6.000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 05.11 2009 r.
Numer umowy : 134/2009/ZDW

na: „Modernizacja dróg wojewódzkich – odtworzenie warstwy ścieralnej odcinka DW r 965 w m. Nowy Wiśnicz”.

Strony umowy:

ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA :
"DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.