Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji meteorologicznej na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW - RDW w Tarnowie
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-48/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: