Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWM-271-2-13/21 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
107 ZDW-DN-4-271-1-50/21 Modernizacja przepustu w ciągu DW 953 w m. Rzozów roboty budowlane
108 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2021 „Modernizacja ośrodka konferencyjno – wypoczynkowego w Zakopanem... roboty budowlane
109 RDWK-271-2-22/21 Bieżąca konserwacja ścieżki rowerowej Dw 948 w m.Kęty. roboty budowlane
110 ZDW-DN-4-271-1-47/21 Wymiana słupa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Przeginia... roboty budowlane
111 ZDW-DN-4-271-1-48/21 Wykonanie kontrolnych badań geologicznych na uszkodzonym w wyniku... usługi
112 RDWK-271-2-20/21 Montaż konstrukcji wsporczych z umieszczonymi na nich znakami B-20 w... roboty budowlane
113 ZDW-DN-4-271-1-49/21 Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z... usługi
114 ZDW-DN-4-271-1-51/21 Wymiana czujników drogowych w stacjach meteorologicznych roboty budowlane
115 RDWT-271-2-21/21 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
116 RDWT-271-2-23/21 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. "wilczych oczu" dostawy
117 ZDW-DN-4-271-1-52/21 Naprawy pogwarancyjne systemu MKA usługi
118 RDWM-271-2-14/21 Roboty zabezpieczające skarpę przed rozmywaniem przez wody opadowe w... roboty budowlane
119 RDWM-271-2-16/21 Likwidacja przełomów na DW 953 w m. Skawina. roboty budowlane
120 ZDW-DN-4-271-1-53/21 Modernizacja ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego w Zakopanem przy... roboty budowlane
Strona 8 z 33