Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-15/21 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
47 ZDW-DN-4-271-1-22/21 Wymiana aktywnych znaków C-9 w m. Osiek na skrzyżowaniu DW 948 i DW... roboty budowlane
48 ZDW-DN-4-271-1-20/21 Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z... usługi
49 RDWK-271-2-14/21 Montaż barieroporęczy na DW 780 w m. Libiąż odc. 240 km 0+980 do 1+042 roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-1-16/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 24 działek położonych w... usługi
51 ZDW-DN-4-271-1-21/21 Dostawa licencji WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic dostawy
52 ZDW-DN-4-271-1-18/21 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
53 RDWK-271-2-15/21 Wymianę odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-1-23/21 Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach... usługi
55 ZDW-DN-4-271-1-29/21 „Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
56 RDWNS-271-2-7/21 „Uzupełnienie brakującej klapy zwrotnej na przepuście wałowym w... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-1-27/21 Aktualizacja systemu VideoGpsMap WEB Station – Windows IIS Server dostawy
58 ZDW-DN-4-271-1-25/21 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
59 ZDW-DN-4-271-1-26/21 Obliczenia kontrolne światła przepustu pod DW 964 w m. Kasina Wielka... usługi
60 ZDW-DN-4-271-1-31/21 Wymiana kamer sytemu detekcji pojazdów w sygnalizacjach świetlnych... roboty budowlane
Strona 4 z 34