Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWNS-271-2-9/21 „Regulacja studni kanalizacyjnych w/c DW 957 w m. Nowy Targ ul... roboty budowlane
92 RDWNS-271-2-12/21 „Roboty naprawcze na rondzie w m. Zabrzeż w ciągu DW 969” roboty budowlane
93 ZDW-DN-4-271-1-43/21 Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości... roboty budowlane
94 RDWM-271-2-12/21 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na chodnikach obiektów mostowych w... roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-1-42/21 Konsultacja rozbiórki i relokacji elementów drewnianego budynku... usługi
96 RDWNS-271-2-13/21 „Roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie oberwanej skarpy w/c DW... roboty budowlane
97 ZDW-DN-4-271-1-44/21 Wykonanie materiału filmowego dla zadań: obwodnica Tuchowa,... usługi
98 ZDW-DU-3-271-ZMW/18/2021 Modernizacja ośrodka konferencyjno – wypoczynkowego w Zakopanem przy... roboty budowlane
99 ZDW-DN-4-271-1-45/21 Dostawa 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47,... dostawy
100 ZDW-DN-4-271-1-46/21 Naprawa urządzeń ANPR usługi
101 RDWT-271-2-16/21 Zakup wiertni hydraulicznej do ciągnika dostawy
102 ZDW-DN-4-271-1-41/21 Badania diagnostyczne nawierzchni DW 966 Wieliczka – Tymowa i DW 981... usługi
103 ZDW-DN-4-271-1-34/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 27 działek położonych w... usługi
104 RDWK-271-2-21/21 Zakup i dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
105 ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2021 Wykonanie utwardzenia placu na terenie Posterunku Drogowego w Suchej... roboty budowlane
Strona 7 z 33