Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-84/23 Modernizacja budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-86/23 Dostawa urządzeń dla systemu MKA przeznaczonych do obsługi systemu... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-82/23 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-85/23 Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie... usługi
5 ZDW-DN-4-271-81/23 Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części dostawy
6 ZDW-DN-4-271-79/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-78/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-77/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-73/23 Dostawa i montaż kamer ANPR dostawy
10 ZDW-DN-4-271-75/23 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu dróg Wojewódzkich w... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-72/23 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu DW 958 na odcinku pomiędzy... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-69/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-68/23 Rozbudowa modułu integracji systemu MKA z systemem komunikacji... usługi
14 ZDW-DN-4-271-74/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
15 ZDW-DN-4-271-67/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
Strona 1 z 142