Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2101 ZDW-DN-4-271-105/14 „Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 z... roboty budowlane
2102 ZDW-DI3-271-63/11 „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy przepustu... usługi
2103 ZDW-DI3-271-30/11 „Wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu dla wybranych... usługi
2104 RDW.NS/ZP-02-II/2009 „Wykonanie usługi polegającej na wywozie śniegu z dróg wojewódzkich... usługi
2105 ZDW-DI-3-271-67/13 „Wykonanie zdjęć lotniczych projektów współfinansowanych przez Unię... usługi
2106 RDW.NS/ZP-02-VII/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
2107 RDW.NS/ZP-02-IX/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
2108 ZDW-DN-4-271-104/14 „Wymiana uszkodzonych elementów w posiadanych przez Zamawiającego... usługi
2109 RDWNS-271-1-32/10 „Wymiana uszkodzonych poręczy na odcinku DW nr 971 w m. Wierchomla” roboty budowlane
2110 RDW.NS/ZP-03-XII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
2111 RDWNS-271-1-1/10 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
2112 RDW.NS/ZP-04-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg... usługi
2113 RDW.NS/ZP-01-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
2114 RDW.NS/ZP-02-X/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
2115 RDW.NS/ZP-09-VII/2009 „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest” roboty budowlane
Strona 141 z 142