Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.10.2010
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Remont kamiennego muru oporowego w ciągu DW 971 w m. Wierchomla – zaprojektuj i wybuduj.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-3-271-110/10
Wadium:
Wadium nie jest wymagane.
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 21.10 2010 r.
Numer umowy : 189/2010/ZDW
na: Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Remont kamiennego muru oporowego w ciągu DW 971 w m. Wierchomla – zaprojektuj i wybuduj.
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : KONSORCJUM:
KOMPLEX - BUD Józef Wójcik, Czerniec 120, 33-390 Łącko - LIDER KONSORCJUM
Firma Usługowo – Handlowa „PROJ-BUD” – Alina Dąbrowska Łącko 770, 33-390 Łącko- PARTNER KONSORCJUM
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.