Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.07.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Oczyszczenie separatorów i osadników znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-01-VII/2009
Wadium:
0,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert: