Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.07.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010, z podziałem na 2 zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-10-VII/2009
Wadium:
6 500,00 PLN, w tym: zad. nr 1 - 600,00 PLN, zad. nr 2 - 5 900,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 91/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 05 listopada 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Spytkowicach, 34-745 Spytkowice 25.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010, z podziałem na 2 zadania" - dot. zad. nr 1 - wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą do zimowego utrzymania drog wojewódzkiej nr 962 odc. Jabłonka - gr. państwa o dł. 7,721 km.

NUMER UMOWY: 02/2010/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 17 luty 2010r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: F.H.U „TRANSROL” Antoni Romańczyk 33-330 Grybów, Biała Niżna 468
PRZEDMIOT UMOWY: „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010, z podziałem na 2 zadania” – dot. zad. nr 2 - wynajem dwóch samochodów ciężarowych o odpowiedniej ładowności i wymiarach skrzyni wraz z kierowcami, wyposażonych w pługi typu ciężkiego, sterowane z kabiny kierowcy, z możliwością zamontowania solarek „EKOS 2000” i „STRATOS” o pojemności 5m3, powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, będących jego własnością, o wartości 80 000,00 zł. (każda), oraz wynajem trzech samochodów ciężarowych o odpowiedniej ładowności wraz z kierowcami, wyposażonych w piaskarko – solarki lub piaskarki o pojemności min. 4m3 oraz w pługi lemieszowe typu ciężkiego lub średniego, sterowane z kabiny kierowcy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: nr 968 odc. Mszana Dolna – Zabrzeż o długości 35,295km i nr 969 odc. Krościenko – Stary Sącz - Brzezna o długości 40,860km.

Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.