Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.08.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-34/2009
Wadium:
3.000,00 zł
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
RDW-K-V-44/2009 z dn.16.10.2009pomiędzy ZDWw Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Rząsce ul.Sucha 44 a
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowo Produkcyjnym GER-POL Spólka Jawna
A.Będkowski ,J.Będkowska 44-100 Gliwice ,ul.Toszecka 101
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez RDW w Krakowie z/s w Rząsce.
Oryginał u mowy znajduje się w siedzibie ZDW RDW w Krakowie z/s w Rząsce ul.Sucha 44 ,pokój nr 5.