Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.09.2022
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-100/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
10.10.2022 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82739b58-3c84-4fdf-bd7f-7f7a9013bab2
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie100.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
1. Numer umowy : 349/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 15.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z podziałem na części: Część nr 1 – drogi wojewódzkie nr 964, 768"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: LARGO FREZ-BUD Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – Lider Konsorcjum, ENIGMA Group Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – Partner Konsorcjum

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 338/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie RDW Tarnów – z podziałem na części: Część nr 2 – drogi wojewódzkie nr 975, 980"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowa FEDKO Sp. J. Gródek nad Dunajcem 244, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.