Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.03.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca Górna przy drodze wojewódzkiej Nr 957 Białka - Nowy Targ.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221-3/2015
Wadium:
-
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte - Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.