Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
3 RDWNS-271-2-2/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
4 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
5 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
6 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
7 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
8 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
9 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
10 ZDW-DN-3-271-45/23 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
11 ZDW-DN-3-271-53/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
12 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
13 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
14 ZDW-DN-3-271-94/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
15 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
Strona 1 z 2