Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
17 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
18 ZDW-DU-3-271-1-62/23 Sprzedaż samochodów z podziałem na 7 zadań dostawy
19 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
20 ZDW-DU-3-271-1-50/23 Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania... usługi
21 ZDW-DN-3-271-45/23 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
22 ZDW-DU-3-271-1-35/23 Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych... usługi
23 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
24 ZDW-DU-3-271-1/1/23 „Dostawa 2 800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
25 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
26 RDWNS-271-2-2/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
27 ZDW-DN-3-271-53/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
28 ZDW-DN-3-271-94/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
Strona 2 z 2