Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Remont schodów zewnętrznych budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 70
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWNS-271-1-100/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 254/2023/ZDW
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 września 2023 r.
PRZEDMIOT UMOWY: Remont schodów zewnętrznych budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 70
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: THB Sp. z o.o. Zabrzeż 248, 33-390 Łącko

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.