Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 47
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-84/23 Modernizacja budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-86/23 Dostawa urządzeń dla systemu MKA przeznaczonych do obsługi systemu... dostawy
3 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
4 ZDW-DU-5-271-1-014/23 Dostawa naklejek dla usługi AppClips w ramach systemu MKA dostawy
5 ZDW-DU-5-271-1-013/23 Dostawa naklejek dla usługi AppClips w ramach systemu MKA dostawy
6 ZDW-DU-5-271-1-011/23 Korekta lokalizacji urządzeń MKA usługi
7 ZDW-DU-5-271-1-009/23 Dostawa papieru biletowego dostawy
8 ZDW-DU-5-271-1-010/23 Wizualizacja danych z liczników rowerowych usługi
9 ZDW-RDWNS-271-1-109/23 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
10 ZDW-DN-4-271-82/23 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-85/23 Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie... usługi
12 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
13 ZDW-RDWT-271-1-101/23 "Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. wilczych oczu" dostawy
14 ZDW-DN-4-271-81/23 Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części dostawy
15 ZDW-DN-4-271-80/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
Strona 1 z 4