Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 58
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 RDWK-UNSS/12/2023 Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji. dostawy
3 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
4 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
5 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
6 RDWNS-271-2-1/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
7 RDWNS-271-2-2/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
8 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
9 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
10 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
Strona 1 z 6