Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDW.NS/ZP-02-IV/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
122 RDW.NS/NPU-02-V/2009 „Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
123 RDW.NS/NPU-03-V/2009 „Naprawa uszkodzonych poręczy wraz z ich dostosowaniem do wysokości... roboty budowlane
124 RDW.NS/NPU-04-V/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
125 RDW.NS/NPU-01-VI/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych sprężystych w ciągu drogi... roboty budowlane
126 RDW.NS/NPU-03-VI/2009 „Wykonanie zabezpieczeń wlotu i wylotu przepustu ramowego 2,20 x... roboty budowlane
127 ZP 1VIII/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
128 RDW.NS/NPU-04-VI/2009 „Montaż azyli przy przejściach dla pieszych w m. Jazowsko i Łącko w... roboty budowlane
129 RDW.NS/NPU-05-VI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250... roboty budowlane
130 RDW.NS/NPU-06-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego sklepionego 2,0 x 1,8m w... roboty budowlane
131 RDW.NS/NPU-07-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
132 RDW.NS/ZP-01-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
133 RDWM/ZP-26/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
134 RDWT/ZP-20/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
135 RDW.NS/ZP-02-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa poboczy i udrożnienie rowów w m... roboty budowlane
Strona 9 z 384