Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-42/23 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
47 ZDW-DN-4-271-45/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
48 ZDW-DU-1-271-1-001/23 Przygotowanie materiałów związanych z wykonaniem infrastruktury... usługi
49 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
50 ZDW-DN-4-271-43/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
51 ZDW-DU-1-271-1-002/23 Opracowanie projektu remontu mostu w ciągu DW 971 odc. 045 km 11+060 na... usługi
52 ZDW-DN-4-271-41/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
53 ZDW-DU-5-271-1-006/23 Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec usługi
54 ZDW-DU-5-271-1-004/23 Usługa kolokacji serwerów usługi
55 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
56 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
57 ZDW-DI-6-271-1-003/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. „Budowa... usługi
58 ZDW-DN-4-271-38/23 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1961K w m. Czasław –... usługi
59 ZDW-DN-4-271-40/23 Rozbudowa DW 949 w m. Osiek roboty budowlane
60 ZDW-DN-4-271-39/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 4 z 382