Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków-Chełmek, etap II – chodnik na terenie gminy Liszki w m. Kaszów
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 4 VIII/09
Wadium:
7.000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 07.10 2009 r.
Numer umowy : 120/2009/ZDW

na: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780
Kraków-Chełmek, etap II – chodnik na terenie gminy Liszki w m. Kaszów”
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA :
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „ COMODOS” z siedzibą Gorzeń Dolny 164, 34-100 Wadowice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.