Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.10.2009
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn „ Budowa połączenia autostrady A-4 na odc. Kraków – Tarnów z drogą wojewódzka nr 768 Koszyce- Brzesko w węźle Brzesko – odcinek drogi wojewódzkiej nr 768” w podziale na zadnia.”
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 4 VII / 09
Wadium:
22.000,00 PLN
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 21.12.2009 r.
Numer umowy : 171/1/2009/ZDW, 171/2/2009/ZDW
na: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn „ Budowa połączenia autostrady A-4 na odc. Kraków – Tarnów z drogą wojewódzka nr 768 Koszyce- Brzesko w węźle Brzesko – odcinek drogi wojewódzkiej nr 768” w podziale na zadnia.
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ziębicka 35,60-164 Poznań
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.