Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
466 ZDW-DI-2-271-1-006/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
467 ZDW-RDWK-271-1-034/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW... usługi
468 ZDW-RDWM-271-1-030/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
469 ZDW-DI-6-271-1-003/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. „Budowa... usługi
470 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
471 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
472 ZDW-DU-5-271-1-004/23 Usługa kolokacji serwerów usługi
473 ZDW-DU-5-271-1-006/23 Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec usługi
474 ZDW-DU-1-271-1-002/23 Opracowanie projektu remontu mostu w ciągu DW 971 odc. 045 km 11+060 na... usługi
475 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
476 ZDW-DU-1-271-1-001/23 Przygotowanie materiałów związanych z wykonaniem infrastruktury... usługi
477 ZDW-DU-5-271-1-005/23 Wykonanie ewidencji tras rowerowych oraz leżących w ich ciągu... usługi
478 ZDW-RDWJ-271-1-026/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
479 ZDW-DU-5-271-1-007/23 Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z... usługi
480 DU2-271-1/2023 Zakup inwestycyjny sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZDW Kraków dostawy
Strona 32 z 34