Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
466 RDWM-271-2-5/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg. usługi
467 RDWNS-271-2-2/21 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
468 RDWJ-271/2-5/21 Wywóz odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania dróg usługi
469 RDWJ-271/2-3/21 Wykonanie tymczasowego doraźnego doświetlenia przejścia dla pieszych... roboty budowlane
470 RDWJ-271/2-1/21 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
471 ZDW-DN-4-271-1-6/21 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg... usługi
472 ZDW-DN-4-271-1-7/21 Monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych oraz usługi... usługi
473 RDWJ-271/2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
474 RDWNS-271-2-3/21 „Zakup elementów do barier ochronnych dla Obwodu Drogowego w Starym... dostawy
475 ZDW-DN-4-271-1-13/21 Dostawa i montaż mebli biurowych dostawy
476 ZDW-DN-4-271-1-3/21 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
477 RDWK-271-2-7/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
478 ZDW-DN-4-271-1-10/21 Wykonanie projektu technicznego na przebudowę instalacji... usługi
479 ZDW-DN-4-271-1-9/21 Remont oświetlenia zewnętrznego na terenie ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
480 ZDW-DN-4-271-1-11/21 Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
Strona 32 z 33