Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-92/20 Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-41/20 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanego do pracy w sieci... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-131/20 Dostawa samochodu osobowego dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-1/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 36 działek położonych w... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-2/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 46 działek położonych w... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-141/20 Zakup 2 500 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-91/20 Utrzymanie i docelowa rozbiórka mostu tymczasowego na potoku Czarny... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-140/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
9 ZUM/UM - 9/2021 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-135/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-108/20 Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-139/20 Wykonywanie przez Kancelarię/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-121/20 Remont budynku administracyjnego nr 1 Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-137/20 Świadczenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentacji dla... usługi
15 RDWK-271-2-33/20 Rębak do gałęzi montowany na przyczepie dostawy
Strona 1 z 161