Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2101 ZDW-DN-4-271-61/23 Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa –... usługi
2102 ZDW-DN-4-271-65/23 Przebudowa / rozbudowa DW 964 w m. Strzelce Małe – opracowanie... usługi
2103 ZDW-DN-4-271-56/23 Przebudowa / rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową... usługi
2104 ZDW-DN-4-271-57/23 Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie zmian w systemie MKA... usługi
2105 ZDW-DN-4-271-58/23 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu dróg Wojewódzkich w... dostawy
2106 ZDW-DN-4-271-66/23 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
2107 ZDW-DN-4-271-71/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 949 w m. Osiek usługi
2108 ZDW-DN-4-271-70/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
2109 ZDW-DN-4-271-67/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
2110 ZDW-DN-4-271-74/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
2111 ZDW-DN-4-271-68/23 Rozbudowa modułu integracji systemu MKA z systemem komunikacji... usługi
2112 ZDW-DN-4-271-69/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
2113 ZDW-DN-4-271-72/23 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu DW 958 na odcinku pomiędzy... roboty budowlane
2114 ZDW-DN-4-271-75/23 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Zarządu dróg Wojewódzkich w... dostawy
2115 ZDW-DN-4-271-73/23 Dostawa i montaż kamer ANPR dostawy
Strona 141 z 142