Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 384
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
211 RDWM-271-2-4/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
212 RDWT-271-2-5/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
213 ZDW-DU-3-221-2/2015 "Najem pomieszczeń w budynku garażowym nr 5 przy ul. Głowackiego 56... usługi
214 - Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na siedem... dostawy
215 RDWNS-271-3-1/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
216 RDWK-271-1-1-/2015 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
217 RDWM-271-2-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. usługi
218 ZDW-DU-3-221-1/2015 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
219 RDWT-271-2-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dziewięć... dostawy
220 RDWT-271-2-2/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
221 271-2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
222 RDWJ-271/2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
223 ZDW-DU-3-221-7/2014 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
224 ZDW-DU-3-221-6/2014 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
225 ZDW-DU-3-271-ZMW/38/2014 „Dostawa 2.800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
Strona 15 z 26