Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 384
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
196 RDWJ-271/2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... roboty budowlane
197 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 12 /2015 „Sprzedaż odmierzaczy paliw oraz dźwignika dwukolumnowego z... dostawy
198 RDWNS-271-3-4/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” usługi
199 RDWNS-271-3-3/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
200 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2015 „Dostawę 2.800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
201 ZDW-DU-3-221-5/2015 "Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
202 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 4 /2015 „Sprzedaż odmierzaczy paliw oraz przyczepy ciężarowej z podziałem na 4... dostawy
203 RDWT-271-2-8/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dwa zadania dostawy
204 RDWM-271-2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
205 RDWT-271-2-7/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
206 RDWNS-271-3-2/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
207 ZDW-DU-3-221-4/2015 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
208 ZDW-DU-3-221-3/2015 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
209 RDWM-271-2-5/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
210 RDWT-271-2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na cztery... dostawy
Strona 14 z 26