Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5736
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
166 RDWM/ZP-30/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
167 RDWT/ZP-26/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
168 RDW.NS/ZP-06-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
169 ZP 3 VIII / 09 Remont mostu na potoku b. n. w m. Florynka. roboty budowlane
170 ZP 4 VIII/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków-Chełmek, etap II –... roboty budowlane
171 RDW.NS/ZP-07-VIII/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
172 DI-3-271/61/UNSS/09 Sporządzenie "Operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych... usługi
173 ZP-23/RJ/2009 Dostawa kruszywa do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach dostawy
174 ZP 1 IX/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
175 ZP 5VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
176 RDW.NS/ZP-03-VIII/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
177 RDW.NS/NPU-02-VIII/2009 „Naprawa uszkodzonego chodnika w m. Łącko, w ciągu DW nr 969” roboty budowlane
178 RDW.NS/NPU-03-VIII/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
179 RDW.NS/NPU-01-VIII/2009 „Umocnienie stożków oraz naprawa chodników przy moście na potoku... roboty budowlane
180 Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch... usługi
Strona 12 z 383