Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5734
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5641 sprawy wewnętrzne DI-6 Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia pn... usługi
5642 sprawy wewnętrzne DI-4 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych w... usługi
5643 sprawy wewnętrzne DU-1 "Inwentaryzacja stanu 2 inklinometrów zainstalowanych w... usługi
5644 ZDW-DN-4-271-128/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
5645 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
5646 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
5647 sprawy wewnętrzne RDWNS Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
5648 sprawy wewnętrzne DN-5 Wznowienie serwisów urządzeń FortiGate 500E i FortiAnalyzer 300F na... usługi
5649 sprawy wewnętrzne RDWT Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+177 na... usługi
5650 sprawy wewnętrzne DN-5 "Maintanance za rok 2022 dla licencji systemu ELO Professional w... usługi
5651 sprawy wewnętrzne DN-8 "Wykonanie materiału filmowego dla zadań realizowanych w trybie... usługi
5652 sprawy wewnętrzne DU-3 Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
5653 sprawy wewnętrzne DU-3 Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
5654 sprawy wewnętrzne DN-3 "Świadczenie usług serwisowania centrali telefonicznej w budynku ul... usługi
5655 sprawy wewnętrzne DN-3 "Świadczenie usług porządkowania i archiwizacji dla Zarządu Dróg... usługi
Strona 377 z 383