Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
04.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 3 VII/2009
Wadium:
50 000.00 PLN
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 07.10 2009 r.
Numer umowy : 119/2009/ZDW
na: „Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko”.
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

WYKONAWCA :
Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” z siedzibą os. Kapłony 232A, 34-452 Ochotnica Dolna

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.