Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy drodze wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Biesna i Łużna odc. 160 km 1 280 – odc. 200 km 0 805 – zaprojektuj i wybuduj
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-21/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 01.10.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-73/ZP-21/2009
Przedmiot umowy: Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy drodze wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Biesna i Łużna odc. 160 km 1 280 – odc. 200 km 0 805 – zaprojektuj i wybuduj
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM Sp. z o.o.. 38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 5, Partner konsorcjum: POLDIM S.A.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów