Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWJ-271-1-18/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
107 RDWJ-271-1-18/20 Roboty naprawcze rond zlokalizowanych w ciągach dróg zarządzanych... roboty budowlane
108 RDWJ-271-1-18A/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
109 RDWJ-271-1-19/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Odbudowa skarp, stożków i... roboty budowlane
110 RDWJ-271-1-19/11 Remont pogwarancyjny nawierzchni DW 773 – zamówienie uzupełniające... roboty budowlane
111 RDWJ-271-1-2/11 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
112 RDWJ-271-1-2/12 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
113 RDWJ-271-1-2/13 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Przebudowa trzech obiektów... roboty budowlane
114 RDWJ-271-1-2/14 Kompleksowe ( letnie i zimowe ) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
115 RDWJ-271-1-2/15 Remont nawierzchni DW 783 w m. Miechów roboty budowlane
116 RDWJ-271-1-2/16 Remont nawierzchni w ciągu DW 965 w m. Bochnia roboty budowlane
117 RDWJ-271-1-2/17 Remont nawierzchni w ciągu DW 768 w m. Koszyce roboty budowlane
118 RDWJ-271-1-2/18 Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki roboty budowlane
119 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
120 RDWJ-271-1-2/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
Strona 8 z 142