Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP9IX/09 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa... dostawy
2 ZP8IX/09 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej... roboty budowlane
3 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4 ZP7IX/09 Zabezpieczenie skarpy i remont chodnika w m. Raba Wyżna w km 5 150... roboty budowlane
5 ZP4XI/09 Zamawiający Powiat Nowosądecki Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z... usługi
6 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
7 ZP3XI/09 Wykonanie robót związanych z utrzymaniem nośności mostu na potoku... roboty budowlane
8 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
9 ZP2X/09 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
10 ZP2VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, projektów... usługi
11 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
12 ZP-ZDW-DN-4-271-3/15 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg... usługi
13 ZP-RDW-K-45/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacjiświetlnej oraz stacji... usługi
14 ZP-RDW-K-44/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
15 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
Strona 1 z 142