Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWJ-271-1-20/10 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oraz stacji... usługi
122 RDWJ-271-1-20/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
123 RDWJ-271-1-21/11 Wykonanie robót remontowych na moście przez Rz. Wisła w ciągu DW nr... roboty budowlane
124 RDWJ-271-1-3/11 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
125 RDWJ-271-1-3/12 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
126 RDWJ-271-1-3/13 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
127 RDWJ-271-1-3/14 Remont dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794... roboty budowlane
128 RDWJ-271-1-3/15 Remont nawierzchni DW 768 w m. Sokołowice - zamówienie uzupełniające... roboty budowlane
129 RDWJ-271-1-3/16 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
130 RDWJ-271-1-3/17 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
131 RDWJ-271-1-3/18 Bieżąca konserwacja nawierzchni DW 775 w m. Szpitary roboty budowlane
132 RDWJ-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
133 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
134 RDWJ-271-1-4/10 Likwidacja przełomów na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
135 RDWJ-271-1-4/11 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
Strona 9 z 142