Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWJ-271-1-4/12 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Przebudowa trzech obiektów... roboty budowlane
137 RDWJ-271-1-4/13 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
138 RDWJ-271-1-4/14 Wymiana nawierzchni chodnika i wyrównanie podbudowy kamiennej przy... roboty budowlane
139 RDWJ-271-1-4/15 Remont nawierzchni DW 768 w m. Sokołowice roboty budowlane
140 RDWJ-271-1-4/17 Remont przepustu w m. Sułoszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773... roboty budowlane
141 RDWJ-271-1-4/18 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice Etap II... usługi
142 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
143 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
144 RDWJ-271-1-5/10 Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
145 RDWJ-271-1-5/11 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
146 RDWJ-271-1-5/12 Odbudowa ronda w ciągu DW 791 w m. Klucze roboty budowlane
147 RDWJ-271-1-5/13 Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich - odbudowa rowu... roboty budowlane
148 RDWJ-271-1-5/14 Koszenie traw w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW... usługi
149 RDWJ-271-1-5/15 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... dostawy
150 RDWJ-271-1-5/17 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
Strona 10 z 142