Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDW.NS/ZP-04-VII/2009 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
47 RDW.NS/ZP-04-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg... usługi
48 RDW.NS/ZP-05-VII/2009 „Naprawa umocnień koryta potoku Lejowy pod mostem oraz w jego... roboty budowlane
49 RDW.NS/ZP-05-VIII/2009 „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości... dostawy
50 RDW.NS/ZP-06-VII/2009 „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 957 odcinek Krowiarki –... roboty budowlane
51 RDW.NS/ZP-06-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonych elementów pasa... roboty budowlane
52 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
53 RDW.NS/ZP-07-VIII/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
54 RDW.NS/ZP-08-III/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
55 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
56 RDW.NS/ZP-09-VII/2009 „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest” roboty budowlane
57 RDWJ-271-1-1/10 Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
58 RDWJ-271-1-1/11 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
59 RDWJ-271-1-1/12 Roboty zabezpieczające teren budowy inwestycji pn. Modernizacja... roboty budowlane
60 RDWJ-271-1-1/13 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dostawy
Strona 4 z 142