Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWJ-271-1-1/14 Kompleksowe ( letnie i zimowe ) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
62 RDWJ-271-1-1/15 Remont nawierzchni DW 768 w m. Sokołowice roboty budowlane
63 RDWJ-271-1-1/16 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich: Modernizacja DW 783 w m... roboty budowlane
64 RDWJ-271-1-1/17 Badanie odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg... usługi
65 RDWJ-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
66 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
67 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
68 RDWJ-271-1-10/10 Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
69 RDWJ-271-1-10/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
70 RDWJ-271-1-10/13 Kompleksowe ( letnie i zimowe ) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
71 RDWJ-271-1-10/14 Remont nawierzchni DW 783 w m. Racławice - Zamówienie dodatkowe do... roboty budowlane
72 RDWJ-271-1-10/18 Sprawdzenie nośności obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DW... usługi
73 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
74 RDWJ-271-1-10/20 Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych)... roboty budowlane
75 RDWJ-271-1-11/10 Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
Strona 5 z 142