Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWJ-271-1-11/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
77 RDWJ-271-1-11/14 Remont nawierzchni DW 964 w m. Ispina roboty budowlane
78 RDWJ-271-1-11/18 Rewitalizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 783 w m. Miechów roboty budowlane
79 RDWJ-271-1-11/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
80 RDWJ-271-1-11/20 Roboty konserwacyjne i naprawcze na trasach rowerowych będących w... roboty budowlane
81 RDWJ-271-1-12/10 Koszenie traw w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW... usługi
82 RDWJ-271-1-12/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
83 RDWJ-271-1-12/14 Remont nawierzchni DW 964 w m. Ispina - zamówienie uzupełniające do... roboty budowlane
84 RDWJ-271-1-12/18 Sprawdzenie nośności obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DW... usługi
85 RDWJ-271-1-12/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
86 RDWJ-271-1-13/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont chodników i urządzeń... roboty budowlane
87 RDWJ-271-1-13/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
88 RDWJ-271-1-13/14 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
89 RDWJ-271-1-13/18 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
90 RDWJ-271-1-13/20 Naprawa tras rowerowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg... roboty budowlane
Strona 6 z 142