Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWJ-271-1-14/10 Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
92 RDWJ-271-1-14/11 Likwidacja przełomów na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
93 RDWJ-271-1-14/14 Remont nawierzchni DW 964 w m. Ispina - zamówienie uzupełniające do... roboty budowlane
94 RDWJ-271-1-14/18 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad ochronnych w ciągu... roboty budowlane
95 RDWJ-271-1-14/20 Roboty naprawcze chodnika w ciągu DW 791 w m. Klucze na długości 335... roboty budowlane
96 RDWJ-271-1-15/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Odbudowa skarp, stożków i... roboty budowlane
97 RDWJ-271-1-15/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
98 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
99 RDWJ-271-1-16/10 Wycinka krzewów rosnących w pasie dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
100 RDWJ-271-1-16/11 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
101 RDWJ-271-1-16/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
102 RDWJ-271-1-17/10 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
103 RDWJ-271-1-17/11 Remont pogwarancyjny nawierzchni DW 773 roboty budowlane
104 RDWJ-271-1-17/20 Bieżące utrzymanie i naprawy obiektów inżynierskich będących w... roboty budowlane
105 RDWJ-271-1-18/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - czyszczenie kanalizacji na... usługi
Strona 7 z 142