Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2112
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-11/15 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie dostawy
107 RDWNS-271-1-1/15 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
108 ZDW-DN-4-271-1-13/15 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... dostawy
109 RDWNS-271-1-7/15 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu” dostawy
110 RDWJ-271-1-5/15 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... dostawy
111 RDWNS-271-1-9/15 "Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
112 ZDW-DN-4-271-114/15 Dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
113 RDWNS-271-1-1/16 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
114 ZDW-DN-4-271-6/16 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie. dostawy
115 ZDW-DN-4-271-5/16 Dostawa 4 szt. samochodów osobowych dostawy
116 RDWNS-271-1-3/16 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
117 RDWNS-271-1-4/16 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu” dostawy
118 ZDW-DN-4-271-63/16 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego dostawy
119 ZDW-DN-4-271-67/16 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego dostawy
120 ZDW-DN-4-271-94/16 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego dostawy
Strona 8 z 141