Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 Umowa nr RDWT/U-46/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
17 Umowa nr RDWT/U-47/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
18 Umowa nr RDWT/U-49/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
19 ZDW-DI-3-271-1/14 Małopolska Karta Aglomeracyjna - System zarządzania transportem... usługi
20 ZDW-DI-3-271-10/11 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
21 ZDW-DI-3-271-100/13 Budowa obwodnicy Waksmund-Ostrowsko- Łopuszna w ciągu DW nr 969 -... usługi
22 ZDW-DI-3-271-101/11 System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego usługi
23 ZDW-DI-3-271-103/13 Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia... usługi
24 ZDW-DI-3-271-112/13 "Wielowariantowa koncepcja przebudowy DW nr 973 na odcinku Żabno –... usługi
25 ZDW-DI-3-271-117/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
26 ZDW-DI-3-271-118/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
27 ZDW-DI-3-271-119/13 Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. dostawy
28 ZDW-DI-3-271-12/10 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
29 ZDW-DI-3-271-120/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
30 ZDW-DI-3-271-121/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
Strona 2 z 22