Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 322
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP4XII/09 Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 usługi
2 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
3 ZP1VI/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II. Modernizacja... roboty budowlane
4 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
5 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
6 ZP-RDW-K-34/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
7 ZP-RDW-K-28/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego drogi... usługi
8 ZP-21/RJ/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
9 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
10 ZP 7 V / 09 Obwodnica Dobczyc. roboty budowlane
11 ZP 4 VII / 09 „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn „... usługi
12 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
13 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
14 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
15 ZDW/DN-4-271-23/14 Modernizacja DW nr 948 Oświęcim -Kęty - opracowanie koncepcji... usługi
Strona 1 z 22