Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 44
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-79/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
32 ZDW-DN-3-271-94/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
33 ZDW-DN-4-271-80/23 Zachodnia obwodnica Zielonek etap II – opracowanie dokumentacji... usługi
34 ZDW-RDWT-271-1-101/23 "Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. wilczych oczu" dostawy
35 ZDW-DU-3-221/7/2023 Najem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
36 ZDW-DN-4-271-85/23 Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie... usługi
37 ZDW-DN-4-271-82/23 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
38 ZDW-RDWNS-271-1-109/23 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
39 ZDW-DU-3-221/8/2023 Dzierżawa terenu na postój samochodów Kęty ul. Błonie 17 usługi
40 ZDW-DN-4-271-86/23 Dostawa urządzeń dla systemu MKA przeznaczonych do obsługi systemu... dostawy
41 ZDW-DN-4-271-84/23 Modernizacja budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
42 ZDW-DU-1-271-1-004/23 Aktualizacja ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego drogi i... usługi
43 ZDW-DU-3-271-1-50/23 Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania... usługi
44 ZDW-RDWNS-271-1-100/23 Remont schodów zewnętrznych budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym... roboty budowlane
Strona 3 z 3