Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-RDWJ-271-1-028/23 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
62 RDWJ-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
63 ZDW-RDWJ-271-1-026/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
64 ZDW-DN-4-271-51/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
65 ZDW-DN-4-271-46/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
66 ZDW-DN-4-271-47/23 Realizacja projektów z BO! Małopolska – edycja IV: Budowa chodnika w... roboty budowlane
67 ZDW-DU-5-271-1-005/23 Wykonanie ewidencji tras rowerowych oraz leżących w ich ciągu... usługi
68 ZDW-DN-4-271-42/23 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
69 ZDW-DN-4-271-45/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
70 ZDW-DU-1-271-1-001/23 Przygotowanie materiałów związanych z wykonaniem infrastruktury... usługi
71 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
72 ZDW-DN-4-271-43/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
73 ZDW-DU-1-271-1-002/23 Opracowanie projektu remontu mostu w ciągu DW 971 odc. 045 km 11+060 na... usługi
74 ZDW-DN-4-271-41/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
75 ZDW-DU-5-271-1-006/23 Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec usługi
Strona 5 z 384