Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
107 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
108 RDW.NS/NPU-01-VI/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych sprężystych w ciągu drogi... roboty budowlane
109 RDW.NS/NPU-01-VII/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969” roboty budowlane
110 RDW.NS/NPU-01-VIII/2009 „Umocnienie stożków oraz naprawa chodników przy moście na potoku... roboty budowlane
111 RDW.NS/NPU-01-X/2009 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla... roboty budowlane
112 RDW.NS/NPU-01-XI/2009 „Dostawa barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 na magazyn... dostawy
113 RDW.NS/NPU-01-XII/2009 „Odwodnienie DW nr 971 w m. Powroźnik odc. nr 020 km 0 615 – 0 670... roboty budowlane
114 RDW.NS/NPU-02-II/2009 „Demontaż barier stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 odcinek... usługi
115 RDW.NS/NPU-02-IX/2009 „Naprawa uszkodzonego muru kamiennego w m. Szczawa, w ciągu DW nr 968” roboty budowlane
116 RDW.NS/NPU-02-V/2009 „Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
117 RDW.NS/NPU-02-VII/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 odc. nr 100... roboty budowlane
118 RDW.NS/NPU-02-VIII/2009 „Naprawa uszkodzonego chodnika w m. Łącko, w ciągu DW nr 969” roboty budowlane
119 RDW.NS/NPU-02-X/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 2 O 1,50m w m. Tylmanowa, w... roboty budowlane
120 RDW.NS/NPU-02-XI/2009 „Naprawa umocnień stożka mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica –... roboty budowlane
Strona 8 z 161