Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDW.NS/NPU-02-XII/2009 „Naprawa umocnień wylotu przepustu drogowego O 1,0 m w m. Lubomierz,... roboty budowlane
122 RDW.NS/NPU-03-II/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 1,90 x 2,0m w ciągu drogi... roboty budowlane
123 RDW.NS/NPU-03-IX/2009 „Malowanie poręczy mostów w m. Czarny Dunajec i Ludźmierz, w ciągu... roboty budowlane
124 RDW.NS/NPU-03-V/2009 „Naprawa uszkodzonych poręczy wraz z ich dostosowaniem do wysokości... roboty budowlane
125 RDW.NS/NPU-03-VI/2009 „Wykonanie zabezpieczeń wlotu i wylotu przepustu ramowego 2,20 x... roboty budowlane
126 RDW.NS/NPU-03-VII/2009 „Naprawa uszkodzonej nawierzchni zatoki autobusowej w ciągu drogi... roboty budowlane
127 RDW.NS/NPU-03-VIII/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
128 RDW.NS/NPU-03-X/2009 „Remont piaskarek i pługów odśnieżnych, będących na stanie Obwodu... usługi
129 RDW.NS/NPU-03-XI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km... roboty budowlane
130 RDW.NS/NPU-03-XII/2009 „Wykonanie i montaż bariery ochronnej segmentowej rurowej U-12 w m... roboty budowlane
131 RDW.NS/NPU-04-IV/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery... roboty budowlane
132 RDW.NS/NPU-04-IX/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych... roboty budowlane
133 RDW.NS/NPU-04-V/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
134 RDW.NS/NPU-04-VI/2009 „Montaż azyli przy przejściach dla pieszych w m. Jazowsko i Łącko w... roboty budowlane
135 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
Strona 9 z 161