Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-35/16 „Zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... usługi
2 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-19/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-6/19 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
5 RDWNS-271-2-19/13 „Zmiana nawierzchni chodnika w m. Florynka w ciągu DW 981 odc. 110... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-56/17 „Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2016r... usługi
7 RDWK-271-2-28/2017 „Zimowe utrzymanie obwodnic Oświęcimia na odcinku od ronda... usługi
8 RDWNS-271-2-5/18 „Zimowe utrzymanie DW 981” usługi
9 RDWNS-271-2-6/18 „Zimowe utrzymanie DW 969” usługi
10 RDWNS-271-2-3/18 „Zimowe utrzymanie DW 958, 959” usługi
11 RDWT-271-2-20/20 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Tarnowskiej po... usługi
12 RDWNS-271-2-8/15 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 87... roboty budowlane
13 RDW.NS/ZP-02-III/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
14 RDWT-271-2-43/20 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
15 RDWT-271-2-13/18 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
Strona 1 z 161